Susținere în rugăciune

Educație biblică

Biserica

APELE VII

Biserica noastră caută modalități de a construi punți către o societate cinică și blazată.

Încercăm să ajungem cu Scriptura la fiecare om și să-L prezentăm pe Hristos așa cum se regăsește El în Scriptură. Prin eforturi susținute ne propunem să comunicăm oamenilor adevărul istoric legat de Domnul Isus Hristos. Credem în relevanță culturală și de aceea utilizăm toate mijloacele posibile în comunicarea mesajului biblic.

Ajutor în comunitate

Închinare continuă

Comunitatea este condusă de:

https://www.apelevii.ro/wp-content/uploads/2018/06/admin-ajax-533x700.jpeg

Desi pare un conglomerat de etnii si culturi, adunarea se distinge prin respectul de sine si al aproapelui, dragostea de frati si iubirea de oameni, pãstrându-se astfel identitatea si, totodatã, calitatea de copii ai lui Dumnezeu. De remarcat aici activitatea grupului de laudã si închinare, care încântã sufletele celor prezenti în mijlocul adunãrii prin îndemnurile si imnurile înãltate.

Într-un asemenea context duhovnicesc, adunarea bisericii îsi defineste crezul, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, în lucrarea Duhului Sfânt de continuã înnoire si primenire a sufletului, devenind pentru fiecare dintre noi izvor de apã vie. –

„Dacã înseteazã cineva, sã vinã la Mine si sã bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apã vie”  cum zice Scriptura. (Ioan 7:37-38).

Din istoria bisericii

Focul duhovnicesc aprins atât în inimile apostolilor, cât si în sufletele primilor crestini, n-a încetat sã ardã peste veacuri, adeverind cu fiecare experientã spiritualã cã Isus Hristos este acelasi pentru toti si împãrtãseste acelasi duh de credintã. Cu aceastã convingere si având perspectiva lucrurilor împlinite în Hristos, în anul 1927 au întemeiat prima bisericã crestinã penticostalã din Timisoara.

Astfel, a fost ordinat ca pastor fr. Kovács János, care a lucrat cu mult entuziasm la consolidarea si cresterea adunãrii credinciosilor. În acest sens avem însãsi mãrturia acestuia depusã cu ocazia jubileului bisericii (50 de ani de la înfiintarea adunãrii). Începând cu anul 1933 a urmat perioada de slujire ca pastor a fr. Ladó Joszef, un suflet ales, care a experimentat nobletea suferintei, fiind o pildã vie celor din jur.

Opresat fiind de regimul aflat la putere în anii 1938-1940, pãrãseste cu multã durere turma binecuvântatã si se stabileste, în final, în Suedia, unde si în prezent, la vârsta de 95 de ani, slujeste lui Dumnezeu. Cu aceeasi demnitate crestinã îi succede în slujbã fr.Elek János, care a pãstorit biserica într-o perioadã grea a istoriei patriei (al II-lea Rãzboi Mondial si instaurarea regimului comunist în România). În toatã aceastã perioadã de început a bisericii, adunarea credinciosilor s-a închinat lui Dumnezeu în diferite cartiere ale orasului (str. Clemenceanu nr.54, str. Dâmbovita, str. Dreptatea, str. Malinovski nr.18 – actuala Mangalia). Nu exista un locas de închinare stabil.

Cel care a reusit, cu ajutorul lui Dumnezeu, sã opreascã peregrinarea credinciosilor a fost fr. Botkovski Stefan, în anul 1950. De atunci si pânã în anul 1991 adunarea s-a reunit pe str. Mangalia nr.18, bucurându-se împreunã atât maghiari, cât si români, evrei si germani. În acest rãstimp au slujit cu dãruire frati precum: Szilágyi Mihálj, Leontiuc Constantin, Damianov Andrei, Nagy Ánton, Húszák Wiliám si Clim Gheorghe, ca din anul 1990 si pânã în prezent sã pãstoreascã fr. Petca Ion.

O dorintã mai veche a bisericii a fost împlinitã în anul 1991, când s-a intrat în posesia propriei locatii, situatã pe str. Prislop nr.15, unde în anul 1993 (15 aprilie) s-au demarat lucrãrile de constructie ale edificiului Bisericii „Apele Vii”. Lucrarea a fost finalizatã în luna decembrie a anului 1996.

DOCTRINE BIBLICE

Ce credem despre

Noi credem că botezul în apă, care se acordă persoanelor care cred şi care s-au întors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură cufundare în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Botezul în apă este rânduit de însuşi Domnul nostru Isus Hristos (Mat. 28:19). El este un simbol al morţii faţă de păcat, al învierii la o viaţă nouă în Hristos (Rom. 6:1-4). ÎI pot primi cei care cred şi mărturisesc credinţa (Marcu 16:16, Fapte 8:36)
Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greşeală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă.
Noi credem în instituirea Cinei Domnului pentru Biserică.Participarea la Cina Domnului constituie o proclamare a morţii Domnului Isus Hristos.Cina Domnului este al doilea act de cult după botez ca formă exterioară în Biserica lui Dumnezeu. Ea este instituită de Însuşi Domnul nostru Isus Hristos prin întemeierea legământului nou (Matei 26:28; Luca 22:19-20).
Noi credem că atât naşterea din nou cât şi botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmate de roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt este recolta unei vieţi sfinte, după ce am devenit copiii lui Dumnezeu, născuţi din nou, cârmuiţi de Duhul Sfânt în toate privinţele (Galateni 5:22-23). O dată cu naşterea din nou, roada Duhului începe să iasă în evidenţă în viaţa credinciosului (1 Ioan 5:18; Tit3:8). Fiecare credincios născut din nou, botezat cu Duhul Sfânt trebuie să aibă din prisos în viaţa sa roada Duhului Sfânt (Galateni 5:22-23; Matei7:16-20).
Noi credem în făgăduinţa botezului cu Duhul Sfânt pentru toţi credincioşii. Duhul Sfânt este promis de Dumnezeu încă prin profetul Ioel (Ioel 2:28-29). Proorocul Ioel vorbeşte de două mari revărsări: ploaia timpurie şi ploaia târzie (Ioel 2:23). Ploaia timpurie s-a revărsat în primele secole, începând cu ziua de Rusalii, la Ierusalim (Fapte 2:2-4), iar ploaia târzie se revarsă în zilele noastre.

Pastor: Cioncă George

Informații

Adresa

Str. Dr. Pavel Vasici Ungureanu Nr. 15, Timișoara
(lângă Kaufland – Zona Șagului)

Contact

Telefon/Fax: 0256-204.852
E-mail: secretariat@apelevii.ro
media@apelevii.ro